Cách Lãnh đạo, Quản lý theo hệ thống chuẩn mực Quốc tế (QMR)

I. GIỚI THIỆU

Cách lãnh đạo, quản lý theo hệ thống chuẩn mực quốc tế QMR giữ một vị trí rất quan trọng trong việc xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Tuy nhiên, nhiều tổ chức chưa nắm bắt được ý nghĩa của “quản lý theo hệ thống chuẩn mực quốc tế”.

Học viên tham dự khóa học


II. MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

Làm sao để QMR hoàn thành tốt nhất vai trò của mình trong sự phát triển của Doanh nghiệp, đáp ứng ngày càng cao đòi hỏi của thị trường.

III. NỘI DUNG KHÓA HỌC

Để biết thêm chi tiết về khóa học, vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ hotline: 0963.366.519 / 0963.731.786 để được hỗ trợ.

IV. THÔNG TIN KHÓA HỌC

STT
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
YÊU CẦU KHOÁ HỌC

1.

Thời lượng

02 ngày

2.

Thời gian

Sáng:  8h30-12h00

Chiều:  14h00-17h30

3.

Đối tượng tham gia khoá học

Quản lý/ QMR/ Giám đốc/ Tổng giám đốc.

4.

Phí đào tạo:

3.500.000 (VNĐ)/01 học viên

Phí ưu đãi:

3.000.000 (VNĐ)/01 học viên

     Điều kiện ưu đãi:

- Học viên đăng ký khóa học trước 15 ngày.

- Đăng ký từ 03 học viên trở lên.

- Đã là khách hàng của VCB

5.

Địa điểm đào tạo

Phòng VIP - Tổ chức tại Hà Nội hoặc Tp. Hồ Chí Minh. Để thuận tiện cho học viên VCB sẽ thông báo cụ thể tới từng học viên trước ngày học ít nhất 03 ngày.

 
V. CẤP CHỨNG NHẬN HỌC VIÊN

Sau khi hoàn thành toàn bộ chương trình học, đảm bảo thời gian và thời lượng như quy định của VCB, đồng thời đạt chỉ tiêu thông qua bài kiểm tra cuối khóa, các học viên sẽ được cấp "Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học" từ VCB.

VI. ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Để đăng ký khóa học, Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây:

Thông tin học viên

Ghi chú: (*) Thông tin bắt buộc

    
[ HOẶC GỌI SỐ: 0963 366 519 / 0963 731 786 để được hỗ trợ ]

Các khóa học khác

Hỗ trợ khách hàng

0963 731 786

Đăng ký nhận thông tin